Soorten van de TWN-lijst per Excel importeren

Let op: deze functionaliteit is niet beschikbaar voor Telmee gebruikers

De TWN-lijst is een lijst met aquatische soorten die voor waterbeheer relevant zijn (http://www.aquo.nl/tools/twn-lijst/). Het is mogelijk om soorten van de TWN-lijst in de NDFF te importeren. Via de API, de app en Telmee is het al enige tijd mogelijk om die soorten in te voeren in de NDFF. Aangezien dit een omvangrijke lijst is passen niet alle soorten meer in het standaard Excel-formulier. Daarom is een aparte Excel-formulier gemaakt voor de TWN-lijst. Dit formulier is te downloaden via:

https://*.invoerportaal.nl/downloads/waarnemingenformulier_twn193.xls

Voor * voert u de naam van uw organisatie in zoals aangegeven in uw Invoerportaal. 

De import en verwerking van de lijst gaat op dezelfde wijze als een regulier Excel-formulier:

https://ndff.zendesk.com/hc/nl/articles/201779103-Waarnemingen-uploaden-met-een-excelformulier

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.