Waarom ontbreken er vogeldata in mijn zoekresultaat?

Als u zoekt naar soorten van de Vogelrichtlijn via de zoekcriteria Wet en Beleid - Wnb Vogelrichtlijn dan worden niet alle waarnemingen van vogels binnen die lijst getoond. Behalve een soortenlijst (alle vogels) wordt hierbij namelijk ook gefilterd op het gedrag, verblijfplaats, telonderwerpen en met welk protocol de waarnemingen ingevoerd zijn. Met name waarnemingen van overvliegende vogels of die ingevoerd zijn als ter plaatse worden niet opgenomen. Wel worden waarnemingen die duiden op territoria, foerageren of rusten opgenomen. Ook waarnemingen van protocollen die daarop duiden zoals 14.201 Broedvogelmonitoring worden opgenomen in het zoekresultaat.

Dit verschil is gemaakt omdat de Vogelrichtlijn alle vogels omvat. Een filter op alleen de soortgroep vogels voegt weinig toe. Voor de bescherming hebben waarnemingen van broedende en foeragerende vogels meerwaarde boven overvliegende dieren. 

De volledige lijst van opgenomen codes kunt u vinden in de bijlage.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.