Waarom zie ik niet alle monitoring plots van Sovon?

De meeste inventarisaties van Sovon zijn beschikbaar in het uitvoerportaal van de NDFF. Een aantal zijn niet of niet direct zichtbaar. Het gaat hierbij om om zogenoemde toestemmingsdata en data die nog niet door het CBS gecontroleerd zijn.

De inventarisaties van Sovon worden eerst verzameld en daarna door het CBS gecontroleerd. Daardoor zijn de resultaten meestal een jaar later pas beschikbaar. 

Een aantal waarnemers heeft aangegeven dat de resultaten niet zomaar met derden gedeeld mogen worden. Daarvoor moet eerst toestemming aan de waarnemer gevraagd worden of de data gebruikt mogen worden. De waarnemer wil dan meestal weten voor welk doel de data gebruikt worden.

In de kaartlaag Toestemmingsdata kunt u zien of er in het gebied van uw interesse sprake is van toestemmingsdata. Vink de laag aan onder Kaartlagen geoserver.nl Toestemmingsdata Er verschijnt een kaartlaag met gearceerde data:

Als deze laag over uw gebied van interesse valt, dan is het goed om na te gaan welke jaren onder toestemmingsdata vallen. Dat doet u door op het icoon met een oogje te klikken (). Het icoontje verandert in een icoon met drie laagjes. Nu kunt op de plek waar toestemmingsdata liggen op uw gebied klikken. Er verschijnt een pop-up met Toestemmingsgebieden:

Het kan zijn dat er meerdere telgebieden overlappen, meestal is dat voor verschillende tellingen. In de kopjes staat welke tellingen er zijn. Daaronder het plotnr. en onderaan de jaren waarover een Toestemmingsclausule geldt, dat hoeft dus niet voor alle getelde jaren te zijn.

Als het type telling en de periode voor u van interesse zijn, dan kunt u de toestemmingsdata aanvragen bij het Serviceteam: serviceteamndff@natuurloket.nl Vergeet niet aan te geven welke plotnrs u nodig heeft en waarvoor u de data wilt gebruiken.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.