Lijst Kwetsbare Soorten

 

Vervaging van kwetsbare soorten in gegevensleveringen

De NDFF werkt aan een ‘open, tenzij’ databeleid dat in 2025 gereed zal zijn. Om de overgang vloeiend te laten verlopen, worden delen van dit beleid al actief in de huidige praktijk. Onderdeel van het  tenzij-principe is dat locatiegegevens van kwetsbare soorten op een grover detailniveau worden weergegeven.  Door een werkgroep is een lijst opgesteld met zo’n duizend kwetsbare soorten die gebaat zijn bij geheimhouding van de gedetailleerde locatiegegevens. Deze lijst wordt periodiek bijgewerkt. Lees meer over het ‘open, tenzij-beleid’ in het online magazine over de transitie van de NDFF.

Wat betekent dat voor gegevensleveringen?

De NDFF hanteert de Lijst Kwetsbare Soorten voor alle typen gegevensleveringen inclusief de kosteloze varianten. Als aanvrager van een gegevenslevering ziet u alle waarnemingen van taxa op deze lijst standaard op een grover locatieniveau (‘vervaagd’). Vogels worden alleen vervaagd indien er een nest-, foerageer- of territoriumindicatie is. U kunt in het ontvangen databestand zien welke waarnemingen zijn aangepast, daarvoor kunt u terecht in de kolom ‘vervaagd’.

Bekijk hier de Lijst Kwetsbare soorten, d.d. 8-6-2023 (pdf)

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.