Randvoorwaarden voor het leveren van natuurdata aan de NDFF

Eisen aan de natuurdata

Aan welke eisen moeten de aangeleverde natuurdata voldoen om in de NDFF geplaatst te kunnen worden? Er gelden de volgende specifieke eisen aan datakwaliteit voor de toegeleverde natuurgegevens.

De natuurdata wordt in de NDFF geplaatst:

  • met data gespecificeerde informatie over soort, locatie, datum, tijd;
  • met data gespecificeerde informatie over telmethode, determinatiemethode, gedrag, biotoop, levensstadium, geslacht, zoek/vangmethode, telonderwerp en verblijfplaats. Het is toegestaan om een standaardwaarde in te stellen wanneer deze informatie niet beschikbaar is;
  • met vermelding van een contactpersoon, aangewezen binnen uw organisatie zodat het mogelijk is voor validatoren om uw organisatie te benaderen bij vragen;
  • met vermelding van de bronhouder van de natuurdata, die zijn natuurdata in de NDFF onderhoudt;
  • met - indien van toepassing – het bijpassende en gevolgde protocol voor de natuurdata. Bijvoorbeeld ‘SNL’, ‘KRW’ of ‘Vleermuisprotocol 2021
  • met een door uzelf te bepalen unieke identificatiecode, zodat natuurgegevens vanuit de NDFF voor u herleidbaar zijn naar de bron.

Voordat toegang wordt verkregen tot de productieomgeving van de NDFF beschrijft het Groene Bureau welke controlestappen zij uitvoeren om de datakwaliteit te borgen en deelt dit met de NDFF.

In onderstaand schema is het proces dat Groene Bureaus doorlopen globaal weergegeven. 

qgis_schema.jpg

Wat regelen Groene Bureaus met hun opdrachtgevers?
Groene bureaus hebben mogelijk in hun algemene voorwaarden al opgenomen dat verzamelde natuurdata wordt gedeeld met de NDFF. Dan is geen expliciete toestemming van de opdrachtgever nodig voor het leveren van de data aan de NDFF. Een afspraak over het leveren van data aan de NDFF kan ook in de overeenkomst met de opdrachtgever zelf worden opgenomen. Is er helemaal niets geregeld, dan kan het groene bureau hier alsnog afspraken met de opdrachtgever over maken.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.