Introductie

Aanleiding

Om de NDFF een belangrijke bron te laten zijn én blijven, heeft de NDFF zo veel mogelijk hoogwaardige natuurgegevens nodig. De nadruk ligt daarbij op recente en toekomstige gegevens. Daarom worden stappen gezet om de constante instroom te borgen. Een voorbeeld daarvan is de toekomstige verplichte toelevering bij opdrachten vanuit overheden. Voor verdere versterking van de instroom wil de NDFF graag intensiever met Groene Bureaus samenwerken. Doel van de samenwerking is enerzijds om met Groene Bureaus stappen te zetten richting een betrouwbare, hoogwaardige datalevering naar de NDFF en anderzijds om te leren uit dit proces om in de toekomst nieuwe databronnen op de NDFF aan te sluiten. Een belangrijk onderdeel daarvan is het inregelen van een efficiënte datastroom richting de NDFF. Om dit te faciliteren heeft de NDFF een QGIS plugin genaamd ‘NDFF connector plugin’ ontwikkeld.

Om welke natuurdata gaat het?

Natuurgegevens die verzameld zijn door Groene Bureaus binnen soortgericht onderzoek bij ruimtelijke ingrepen, toegepast onderzoek en monitoring kunnen geleverd worden middels de ‘NDFF connector plugin’. Denk daarbij aan onderzoeken die in opdracht van overheden, terrein beherende organisaties en woningbouwcorporaties zijn uitgevoerd. Maar ook waarnemingen van beleidsrelevante soorten die niet in opdracht van de publieke sector zijn verzameld, vallen binnen de reikwijdte voor de NDFF. Data die al via andere bronhouders aan de NDFF zijn aangeleverd, behoeven uiteraard niet nogmaals te worden geleverd. Om te voorkomen dat natuurgegevens dubbel geleverd worden, gaat BIJ12 ervan uit dat bureaus zelf borgen dat er geen duplicaten geleverd worden aan de NDFF. Deze borging kan bestaan uit het inventariseren/controleren of de gegevens al in de NDFF zichtbaar zijn, of door contact op te nemen met de opdrachtgever met de vraag of zij de natuurgegevens al in de NDFF hebben geplaatst. Informatie over de eisen die gesteld worden aan de natuurdata die geleverd wordt kunt u terugvinden op ons helpcentrum van de NDFF. Bij twijfel of uw natuurdata geschikt is om te leveren aan de NDFF kunt u contact opnemen met het Serviceteam van de NDFF.

Enthousiast

De NDFF is enthousiast om dit project samen met Groene Bureaus aan te gaan. We nodigen Groene Bureaus bij deze ook alvast uit om zich aan te melden via het serviceteam. Bij aanmelding kan ook API toegang tot de acceptatieomgeving aangevraagd worden, vermeld hierbij organisatienaam, contactpersoon voor de technische koppeling en het mailadres van deze contactpersoon (geen algemeen mailadres). Voor meer informatie of aanmelding u terecht bij het Serviceteam van de NDFF via: serviceteamNDFF@natuurloket.nl of 0800-2356333.

Wilt u meedoen met de workshops die georganiseerd worden door de NDFF? Kijk voor meer informatie op ons helpcentrum.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.