Exports weergeven in excel

Via het uitvoerportaal van de NDFF is het mogelijk om verschillende soorten exports te maken: een shapefile (shp), GoogleEarth-bestand (kml), kommagescheiden bestand (csv), Excel (xls) en een open geo formaat (gml). Bij de keuze voor Excel geldt dat dit het 'oude' xls formaat is in plaats van het huidige 'xlsx'. U kunt dit gewoon openen in de huidige versie van Excel, maar het .xls formaat kent een maximum van 65.536 rijen. Het maximum te exporteren waarnemingen in het NDFF Uitvoerportaal bedraagt 100.000. Wanneer u meer dan 65.536 waarnemingen exporteert krijgt u een Excel bestand waar onderaan in rood 'TRUNCATED' staat; het bestand is dus afgebroken. U ontvangt hiervan geen melding in het Uitvoerportaal.

Meer dan 65.536 waarnemingen bekijken met Exel (Via het export naar csv)

Exporteer de zoekopdracht in het csv-formaat. Open vervolgens het bestand in Excel; alle kolommen staan nu achter elkaar. Kies daar voor de optie 'tekst naar kolommen' (afhankelijk van de versie van Excel vindt u deze optie onder de kop Data of Gegevens) en voeg dan het csv-bestand toe als tekst. Nadat u in de wizard heeft gekozen voor de komma als scheidingsteken, wordt het bestand op de juiste manier in excel weergegeven. Om het bestand later opnieuw eenvoudig te kunnen openen, kunt u het bestand vervolgens Opslaan als xlsx-bestand.

 

Meer informatie over het uitvoerportaal en het exporteren van bestanden vindt u in de handleiding.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.