Shape importeren als zoekgebied

Stap 1 Shape klaarmaken voor gebruik

Om een shape te importeren moet deze aan een aantal eisen voldoen:

  • De shape moet ingepakt zijn in een ZIP-bestand waarbij de shape niet in een map gezet is.
  • De shape mag niet meer dan 1 polygoon bevatten
  • De shape mag maximaal 100 hoekpunten bevatten.

Pas de Shape eventueel aan met een GIS-pakket. Gebruik 'Dissolve all' om er 1 polygoon van te maken en 'simplify' om het aantal hoekpunten te verminderen tot 100.

Stap 2 Shape importeren

Ga boven de kaart naar Kaart-Zoekgebied importeren. De volgende scherm komt dan op:

Kies in het dropdownmenu op het scherm Shape. Het schermpje verandert:

Kies de knop Kies en upload bestand (Let op: bij Internet Explorer en Michrosoft Edge dient u de knop even in te houden). Er volgt dan een scherm waarmee een shape geselecteerd kan worden. Kies de .zip van uw shape-bestand en klik op Zoekgebied importeren. De kaart zal dan naar het gebied zoomen.

Indien u maar een deel van het gebied ziet, dan moet u de shape nog omvormen tot 1 polygoon.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.