De NDFF ziet kwaliteitsborging als een van haar kernactiviteiten. Deze sectie bevat bestanden waarmee externen kwaliteitscontroles uit kunnen voeren alvorens waarnemingen naar de NDFF te versturen. Ook bevat deze sectie toelichtende stukken over zichtbaarheid en interpretatie van natuurdata.