Op dit moment zijn er validatieteams aan de slag voor: vogels, vaatplanten, dagvlinders, reptielen/amfibieën/vissen, macro-nachtvlinders, micro-nachtvlinders, libellen en zoogdieren, sprinkhanen/krekels, weekdieren en mossen/korstmossen. De overige beleidsrelevante soorten wordt nog beperkt tot de kreeften en vliegend hert.