Op dit moment zijn er validatieteams aan de slag voor: bestuivers, dagvlinders, kranswieren, kreeften en macrofauna, libellen, nachtvlinders, microlepidoptera, mossen en korstmossen, overige insecten, paddenstoelen, reptielen, amfibieën en vissen, sprinkhanen en krekels, vaatplanten, vogels, weekdieren en mariene soorten, zoogdieren.