Informatiedocument onderzoeksvolledigheidskaarten

Onderzoeksvolledigheidskaarten geven per kilometerhok inzicht in de mate van onderzoeksdekking van een soortgroep, gebaseerd op waarnemingen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De kaart geeft een indicatie van de representativiteit van de waarnemingen ten opzichte van de geschatte werkelijke aanwezigheid van soorten uit een soortgroep in het hok.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.