Toegang Alertsysteem

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest complete natuurdatabank van Nederland.
Natuurdata kent vele toepassingen in natuurbeleid en –beheer. Een steeds belangrijkere toepassing
betreft de bestrijding en het beheer van invasieve exoten en plaagsoorten. Vroegtijdige detectie van
deze soorten en/of populaties draagt bij aan een effectieve bestrijding en/of beheersing ervan.
Daarvoor is het essentieel dat verantwoordelijke organisaties zo snel mogelijk kennisnemen van
nieuwe gevalideerde waarnemingen.


Het NDFF Alertsysteem heeft één doel: het snel ontsluiten van nieuwe waarnemingen van invasieve
exoten. Het systeem vervangt nadrukkelijk niet het Uitvoerportaal: het verstuurt alleen meldingen
van nieuwe waarnemingen van de door de gebruiker opgegeven soort(en) en/of locatie(s).
Voor het gebruik van het NDFF Alertsysteem is geen GIS-kennis vereist; waarnemingen komen
binnen via de mail en zijn op een overzichtelijke manier te raadplegen via het Alertsysteem.
De belangrijkste mogelijkheden:

  • Snelle detectie van nieuwe waarnemingen van invasieve exoten
  • Snelle validatie van invasieve exoten.

Op dit moment is het Alertsysteem alleen toegankelijk voor medewerkers van een van de volgende soorten organisaties:

  • NVWA / Team invasieve exoten
  • Waterschappen
  • Terreinbeheerders

Werkt u bij een andere organisatie maar met een abonnement op de NDFF? En wilt u het Alertsysteem graag gebruiken? Neem dan contact op met het Serviceteam van de NDFF.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.